Liburu elektronikoa Lisboako Institutu Politeknikoaren gordailu zientifikoan argitaratu da, eta OECDren laguntza du argitalpen-taldearen parte gisa.

“Measuring health outcomes and experiences from a patient ‘s perspective” (“Osasun-emaitzak eta -esperientziak pazientearen ikuspegitik neurtzea”, gaztelaniara itzulia) e-book-aren helburua da osasun-sistemek pertsonen osasuna eta ongizatea hobetzeko dituzten jardunbide egokiak eta esperientziak erakustea. Gaur egun Osasun-sistemek aurre egin behar dieten erronketako batzuek kalitate handiko laguntza ematetik osasun-emaitzen desberdintasunen aurkako borrokara, eraginkortasunik gabeko laguntza ezabatzeraino eta osasun-sistemen erresilientzian inbertsio handiagoa egiteraino doazrecibes. Testuinguru horretan, pazientearen esperientzia eta ikuspegia neurtzen dituzten tresnak funtsezkoak dira arretaren kalitatea hobetzeko eta osasun-sistemak pertsonengan zentratzeko. Datu eta informazio horiek lagungarri izan daitezke ere osasun-laguntzak eta horren azpian dauden politikek pazienteen bizitzan duten eragina jakiteko, eta, aldi berean, osasun-sistemen egiturak eta politikak hobetzeko aukerak identifikatzeko.

Kronikgunek liburu elektroniko hau garatzen lagundu du, VOICE nazioarteko ikaskuntza komunitatean egiten ari den lanari buruzko kapitulu bat landuz. Komunitate hori balioan oinarritutako osasun-arretaren paradigman oinarritzen da, VOICEn parte hartzen duten erakunde guztientzako funtsezko lan-eremu estrategiko gisa. Azterlan honek datuak biltzeko eta aztertzeko metodo kuantitatiboak eta kualitatiboak aplikatzeari eta erabiltzearen eraginkortasunari buruzko ikerketa-osagai bat konbinatzen du. Horren ondorioz, espero da VOICEk aukera emango diela erakundeei ohiko praktika klinikoan osasun-balioen emaitzen neurketa sistematikoki eta denbora luzez txertatzeko, bai eta pazientearen ahalduntzea, erabaki partekatuak hartzea eta medikuaren eta pazientearen arteko komunikazioa hobetzea ere.

Deskargatu “Measuring health outcomes and experiences from a patient’s perspective” izeneko liburu elektronikoa esteka honetan: https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/15454

VOICE komunitateari buruz gehiago jakin nahi baduzu, egin klik hemen.