Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 9/2013 Legean, GIEGOL, jasotakoaren arabera, eta informazioaren argitalpena bideratzeko eta publizitate aktiboko eginbehar horiek betetzea ahalbidetzeko, Biosistemak Osasun ZSistemen Ikerketa Institutuak Gardentasunaren atari hau jarri du herritarren esku.

Ez da araurik sortzen; beraz, ez dira dagozkion espedienteak izapidetzen (lege-aurreproiektuak, erregelamendu-proiektuak, gidalerroak, aginduak, zirkularrak…).

Eusko Jaurlaritzari dagokio arauak sortzea: Legegunea-ren esteka eskaintzen dugu, non Eusko Jaurlaritzak argitaratutako garrantzia juridikoko informazio guztia dagoen.

Kontratuak

Biosistemak-en Kontratatzailearen Profilerako sarbidea

Aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez aurrekontuaren bolumenean esleitutako kontratuen ehunekoaren gaineko datu estatistikoak

Hitzarmenak eta kudeatzeko gomendioak

Biosistemak-en hitzarmen taula.

Ez dago gomendiorik Biosistemak-n.

Emandako diru-laguntzak eta laguntzak

Erakunde honek ez du kanpoko diru-laguntzarik edo laguntzarik ematen

Aurrekontuak

Kronikgune-ren aurrekontuak 2017. urterako

Kronikgune-ren aurrekontuak 2018. urterako

Kronikgune-ren aurrekontuak 2019. urterako

Kronikgune-ren aurrekontuak 2020. urterako

Kronikgune-ren aurrekontuak 2021. urterako

Kronikgune-ren aurrekontuak 2022. urterako

Biosistemak-en aurrekontuak 2023. urterako

Biosistemak-en aurrekontuak 2024. urterako

Urteko kontuak

Kronikgune-ren 2017. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Kronikgune-ren 2018. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Kronikgune-ren 2019. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Kronikgune-ren 2021. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Kronikgune-ren 2022. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Biosistemak-en 2023. Urteko Kontuak eta Auditoretza Txostena

Kanpoko kontrol-organoek egindako fiskalizazio txostenak

Biosistemak-en finantza-informazio publikoa – Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saila

Goi-karguei buruzko informazioa

Ez dago goi-kargurik

Langileen bateragarritasun baimenen edo aitorpenen ebazpenak

Ez dago mota honetako ebazpenik

Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko erabakiak, Euskal Autonomia Erkideko Administrazioaren funtzionamendu-neurriak onartzen dituenak, informazio publikoaren sarbideari, publizitate aktiboari eta gardentasun nahiz gobernu onaren kulturan aurrera egiteari dagokionez, EAEko Administrazioarentzat eta haren sektore publikoarentzat informazio publikoa eskuratzeko eskaera guztien erregistro komun bat bermatu behar dela xedatzen du.

EAEko administrazio orokorraren eta haren sektore publikoaren eskaera guztiak ZUZENEAN arreta-zerbitzuaren bidez bideratu behar dira, hau da, informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen barruko zerbitzuaren bidez.