Ikerketa-arlo honen barruan, lehentasunak honako hauek dira: