Biosistemak Institutuak aurrera egin nahi du osasun-politiken eta -zerbitzuen ebaluazioan, esku hartzeko ereduen garapenean, aldaketaren hedapenean eta azterketan, eta osasun-zerbitzuen ezarpenean, osasun-sistemaren efikazia, ekitate, efizientzia eta segurtasun handiagoa ahalbidetzeko.

Biosistemak Institutuaren ikerketa-ildoak hiru arlotan oinarritzen dira:

  • Osasun-zerbitzuen ebaluazioa.
  • Esku-hartze berrien diseinua eta ebaluazioa.
  • Ezarpena eta ebaluazioa.
Biosistemak Institutua zeharkako lau ikerketa-arloren inguruan egituratzen da
#

Osasunaren eta esku-hartze soziosanitarioen arloko politikak eta esku-hartzeak diseinatzea eta ebaluatzea

+ INFO

#

Antolaketa-ereduen garapena eta ebaluazioa

+ INFO

#

Prozesuaren eta emaitzen analisia eta ebaluazioa

+ INFO

#

Erabakiak hartzen laguntzea

+ INFO