Kanpoko Kontseilu Zientifikoa
Batzar Nagusia
 Batzorde Betearazlea
 Zuzendaritza

Gobernu-organoak

Zuzendaritza-organoak

Organo aholkulariak

Egitura zientifikoa

Kudeaketa eta antolaketa

Koordinazio Zientifikoa
Administrazioa: kudeaketa eta antolaketa
Kudeaketa ekonomikoa
Giza baliabideak eta lege-baliabideak
Proiektuen administrazioa
Zuzendaritza laguntzea
Osasun arloko politikak eta politika soziosanitarioak diseinatzea eta ebaluatzea
Antolaketa-ereduen garapena eta ebaluazioa
Prozesuen eta emaitzen azterketa eta ebaluazioa
Erabakiak hartzen laguntzea
Osasun-zerbitzuak gaixotasun kronikoetan
Asistentzia-praktikako datuak berrerabiltzea
Gaixotasun Kronikoen Ebaluazio Ekonomikoa
Servicios de Salud
Balioan oinarritutako arreta
Osasun Digitala
Inplementazioa
Proiektuen
koordinazioa

Proiektuen plataforma
Datuak kudeatzeko plataforma
Plataforma metodologikoa