Ikerketa-arlo honen barruan, lehentasunak honako hauek dira:

1. Zerbitzuen erabilera, aldakortasuna eta egokitasuna

2. Kalitatea, segurtasuna eta atxikidura

3. Emaitza klinikoen eta pazienteek hautemandakoen araberako ebaluazioa

4. Ekitatea, eraginkortasuna, eraginkortasuna, kostuen analisia eta efizientzia