Datuak Babesteko Erregelamendu Europarra

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Tratamenduaren arduraduna eta datuen babeserako ordezkariekiko harremana Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Institutua 

BEC dorrea (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo

Telefonoa: 944 007 790

Datuen babeserako ordezkariarekiko harremana: dpo-dpd@kronikgune.org

Tratamenduaren xehetasunak eta datuak gordetzeko epeak Giza baliabideen kudeaketa eta nomina, lan-harremana gauzatzeko.

Lan-harremanak dirauen bitartean gordeko dira datuak, eta, lan-harremana amaitutakoan, erantzukizun oro bete arte.

Tratamendu-jarduera honen datu ekonomikoak ere gordeko dira, 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoaren arabera (2/2005 Foru Arau Orokorra, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa).

Tratamenduaren oinarri juridikoa Beharrezkoa da datuak tratatzea interesdunarekin kontratu bat egiteko (lan-kontratua).

Beharrezkoa da datuak tratatzea tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-betebehar bat betetzeko: lan-araudia (2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena; 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena) eta zerga-araudia (2/2005 Foru Arau Orokorra, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa).

Hartzaileak  Hauei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak: istripuen mutualitateak, SEPE, Bizkaiko Foru Ogasuna, epaitegi eta auzitegiak, Gizarte Segurantza eta finantza-erakundeak.
Eskubideak erabiltzea  Interesdunak eskubidea izango du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, eta datuak eramateko. Eskubide hori erabiltzeko, idatzi bat bidali behar du erakundearen helbidera, nortasuna egiaztatzen duen agiri bat erantsita, edo mezu elektroniko bat dpo-dpd@kronikgune.org helbidera. Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren babesa eskatzeko eskubidea ere badu.

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Tratamenduaren arduraduna eta datuen babeserako ordezkariekiko harremana Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Institutua

BEC dorrea (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo

Telefonoa: 944 007 790

Datuen babeserako ordezkariarekiko harremana: dpo-dpd@kronikgune.org

Tratamenduaren xehetasunak eta datuak gordetzeko epeak 

Erakundearen kudeaketa administratiboa, fiskala eta ekonomikoa.

Lan-harremanak dirauen bitartean gordeko dira datuak, eta, lan-harremana amaitutakoan, erantzukizun oro bete arte.

Tratamendu-jarduera honen datu ekonomikoak ere gordeko dira, 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoaren arabera (2/2005 Foru Arau Orokorra, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa).

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Beharrezkoa da datuak tratatzea interesdunarekin kontratu bat egiteko (hornitzaileekiko kontratuak).

Beharrezkoa da datuak tratatzea tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-betebehar bat betetzeko: (2/2005 Foru Arau Orokorra, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa; 7/1994 Foru Araua, azaroaren 9koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoa)

Beharrezkoa da datuak tratatzea tratamenduaren arduradunak dituen interes legitimoei erantzuteko: ohiko hornitzaile eta hartzekodunen eta haiekin harremanetan jartzeko pertsonen erregistro bat eramatea.

Hartzaileak  Hauei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak: Bizkaiko Foru Ogasuna, epaitegi eta auzitegiak eta finantza-erakundeak.
Eskubideak erabiltzea 

Interesdunak eskubidea izango du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, eta datuak eramateko. Eskubide hori erabiltzeko, idatzi bat bidali behar du erakundearen helbidera, nortasuna egiaztatzen duen agiri bat erantsita, edo mezu elektroniko bat dpo-dpd@kronikgune.org helbidera. Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren babesa eskatzeko eskubidea ere badu.

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Tratamenduaren arduraduna eta datuen babeserako ordezkariekiko harremana  Biosistemak Osasun Sistemen Inkerketa Institututa 

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo

Teléfono: 944007790

Contacto Delegado Protección Datos: dpo-dpd@kronikgune.org

Tratamenduaren xehetasunak eta datuak gordetzeko epeak  Erakundean lan egiteko hautagaiak hautatzeko prozesuen kudeaketa

Hautapen-prozesuak dirauen bitartean gordeko dira datuak, eta, gero, urtebetez.

Tratamenduaren oinarri juridikoa Interesdunak baimena eman zuen haren datu pertsonalak xede horretarako trata daitezen.
Hartzaileak Datuak ez zaizkie jakinaraziko hirugarrenei, lege-betebeharren bat bete ezean.
Eskubideak erabiltzea Interesdunak eskubidea izango du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, eta datuak eramateko. Eskubide hori erabiltzeko, idatzi bat bidali behar du erakundearen helbidera, nortasuna egiaztatzen duen agiri bat erantsita, edo mezu elektroniko bat dpo-dpd@kronikgune.org helbidera. Halaber, baimena ezetsi ahal izango du, lehen aipatutako bide berberetatik. Azkenik, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren babesa eskatzeko eskubidea ere badu.

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA 

Tratamenduaren arduraduna eta datuen babeserako ordezkariekiko harremana  Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Institutua  

BEC dorrea (Bilbao Exhibition Centre) Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo

Telefonoa: 944 007 790

Datuen babeserako ordezkariarekiko harremana: dpo-dpd@kronikgune.org

Tratamenduaren xehetasunak eta datuak gordetzeko epeak  Biosistemak-eko ikerketa-taldeen kudeaketa eta administrazioa.

Interesdunak aurka dagoela adierazi arte edo baimena ezetsi arte gordeko dira datuak.

Tratamenduaren oinarri juridikoa  Interesdunak baimena eman zuen haren datu pertsonalak xede horretarako trata daitezen.
Hartzaileak Taldeetako gainerako partaideei eman ahal izango zaizkie datuak.
Eskubideak erabiltzea  Interesdunak eskubidea izango du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko, eta datuak eramateko. Eskubide hori erabiltzeko, idatzi bat bidali behar du erakundearen helbidera, nortasuna egiaztatzen duen agiri bat erantsita, edo mezu elektroniko bat dpo-dpd@kronikgune.org helbidera. Halaber, baimena ezetsi ahal izango du, lehen aipatutako bide berberetatik. Azkenik, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren babesa eskatzeko eskubidea ere badu.

Datuak babesteko Kronikguneren politika deskargatu hemen klikatuz.