Biosistemak Institutuaren helburu nagusia da osasun-zerbitzuen eta zerbitzu soziosanitarioen kudeaketan eta antolaketan ikerketa sustatzea eta egitea, osasun-sistema etengabe egokitzea eta eraldatzea helburu duten osasun-arloko sail eskudunaren politikekin bat etorriz, pertsonak sistemaren erdigunean mantenduz eta zahartzaroak, kronikotasunak eta mendekotasunak eragindako erronkak barne hartuta.

Biosistemak Institutuak aurrera egingo du osasun-politiken eta -zerbitzuen ebaluazioan, esku hartzeko ereduen garapenean, aldaketaren hedapenean eta azterketan eta osasun-zerbitzuen inplementazioan, Osasun Sistemaren efikazia, ekitate, efizientzia eta segurtasun handiagoa ahalbidetzeko.

Helburu hori lortzeko, ezarritako lege-betekizunak bete ondoren, Biosistemak Institutuaren jarduera zehatzak honako hauek dira:

– Osasun-zerbitzuetan eta zerbitzu soziosanitarioetan ikerketa sustatzea eta garatzea, Osakidetzaren gaitasunak aprobetxatuz eta beste eragile batzuekiko lotura erraztuz.
– Ikerketako profesionalak osasun-zerbitzuetan gaitzea, taldeak sortuz eta arlo horretako ikertzaile gazteen garapen profesionala sustatuz.
– Osasun-zerbitzuetako ikerketaren bidez, aipatutako esparruetan osasun-sistemaren programak eta politikak zientifikoki oinarritzea.
– Enfasia ikerketa aplikatuan eta translazionalean, balio ekonomiko eta soziala sortzera bideratuta.
– Ikerketaren emaitzak zabaltzea eta aplikatzea, batez ere ikerketa aplikatua bultzatuz eta praktika klinikora eta osasun-kudeaketara eramanez, bai eta, hala badagokio, osasun publikoko programetara eta gizarte-berrikuntzara ere.
– Beste eragile batzuekin lankidetzan aritzea, Euskal Autonomia Erkidegoan balio soziala eta ekonomikoa sortzen laguntzeko.
– Osasun-sistema eta Euskal Autonomia Erkidegoa nazioarteko erreferentean kokatzen laguntzea Elkartearen arduraldiko esparruetan.