Kontratatzeko barne-jarraibide hauen helburua Biosistemak Osasun Sistemen Ikerketa Zentruak araudi harmonizatua jarraitzen ez duten kontratuak esleitzeko barne-prozedurak arautzea da, azaroaren 14ko 3/2011 Lege Errege Dekretua beteaz, zeinaren bitartez Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Berretsia (TRLCSP, aurrerantzean), onartzen den eta urriaren 30eko 30/2007 Legea indargabetzen den, Sektore Publikoko Kontratuena.

TRLCSP horren 191 b) artikuluan bildutakoa betetzeko xedearekin, zeinaren arabera Biosistemak sektore publikoan sartzen den 3.1.i) atalean bildutakoa dela-eta, eta Herri Administrazioa botere esleitzaile izendatu dutela-eta 3.3.c) artikulua beteaz, 2012ko otsailaren 1ean onartu dira jarraibide hauek Elkartearen Batzarraren akordio bitartez.

– Kontratatzeko barne-jarraibideak 

– Uneko lizitazioak

– Esleitutako Lizitazioak