Tailerrak online egin dira, eta Europako zazpi herrialdetako 100 parte-hartzaile baino gehiago izan dituzte.

COVID-19k ikastetxeen itxiera, berrogeialdiak eta urruntze sozialerako neurri orokorrak eragin ditu, gertatutako egoerari aurre egiteko. Gainera, erresilientzian oinarritutako trebetasunak ikastearen garrantzia azpimarratu du. Ildo horretan, ikastetxeek, oro har, erakutsi dute interesa eta beharra dutela ezbeharrei aurre egiteko trebetasunekin lotutako hezkuntza-materialak izateko, beren ikasleekin lan egiteko eta eskaintzeko. Bestalde, ama, aita edo tutoreen zereginak garrantzia hartu du, eta haien inplikazioa erabakigarria izan da askotan nerabeei COVID-19k eragindako egoera jakin batzuei aurre egiten laguntzerakoan.

“Nola lagundu diezaieke erresilientzian oinarritutako UPRIGHT programak ikastetxeei COVID-19 pandemian?”izenburupean, UPRIGHT proiektu europarrak bi tailer antolatu ditu UPRIGHTk esku-hartzean parte hartu duten ikastetxeei COVID-19k sortutako erronkei aurre egiten nola lagundu dien erakusteko. Lantegietan, erresilientzia sustatzen duten eta UPRIGHT programan jasotzen diren trebetasun gisa partekatu dira (efikazia, ikaskuntza soziala eta emozionala, mindufulness edo efikazia). Tresna baliagarriak izan daitezke pandemiak eragindako estresari aurre egiteko, egokitzeko edo osatzeko, eta osasun mental positiboa mantentzen ere laguntzen dute.

Europako Batzordeko programa eta politiken arduradun Sara Brazysen ekarpena azpimarratu nahi dugu. Bere hitzaldian adierazi nahi izan zuen osasun mentaleko arazoak areagotzen ari direla gizartean eta erronka global bihurtzen ari direla bizitzan zehar. Brazysek azpimarratu zuen Europako Batzordeak aurrekontua bideratu duela gazteen osasun mentalarekin eta ongizatearekin lotutako ikerketa sustatzeko. Batzordeak, halaber, estatu kideei lagundu nahi die osasun mentalaren arloko erreformak garatzen, eskualdeen arteko jardunbide egokien eskalatzearen edo ezagutza-transferentziaren bidez.

Europako Batzordearentzat, COVID-19k eragina izan du gazteengan, baina aukera eman du, halaber, osasun mental publikoa hobetzeko eta populazio horren osasun mentaleko desberdintasunak arintzeko.
Tailerretan, batez beste, zazpi herrialdetako 100 parte-hartzaile izan dira. Partaideen artean antolatutako eztabaida-taldeak, zeinetan taldeka banatzen eta taldekatzen baitziren (herrialdea eta hizkuntza oinarri hartuta), COVID-19ren garaian hezkuntza-testuinguruan eskuratutako ikaskuntzak bateratzea ahalbidetu du. Hona hemen eztabaida horietatik ateratako ondorioetako batzuk:
– Pandemiari aurre egiteko orduan, funtsezkoa izan da ikastetxeak irakaskuntza-modu berrietara eta irakaskuntza interaktibo eta online batera egokitzea.
– Irakasleen zeregina gero eta zabalagoa da, familiekin duten lotura hobea da eta haien beharrei laguntza handiagoa emateko beharra ikusten da.
– Familien inplikazioa garrantzitsua da, eta laguntza ematen zaiela ere bermatu behar da. Bere papera aldatu egin da, eta seme-alaben hezkuntzan inplikazio handiagoa antzematen da. UPRIGHT plataforma familien inplikazioa areagotzeko gakoa izan daiteke, hezkuntza materiala eta ezagutza praktikan jartzeko ariketak eskaintzen baititu.
– Gazteek beren irtenbideak bilatzen ikasi behar dute, zailtasunei aurre egiten ikasi. UPRIGHTk, gainera, trebetasun horiek bere esperientziatik ulertzen irakasten du.
– Bide luzea dago egiteko, ikasten jarraitu behar dugu eta nerabeen erresilientzia eta ongizatea nola areagotu ditzakegun jakin behar dugu.
– Gauza batzuk hobeak izan dira COVID-19ko pandemian. Hau da, irakasle batzuek uste dute beren ikasleak hobeto sentitu direla pandemian; izan ere, denbora gehiago eman dute beren familiekin, eskola-jardunaldiak laburragoak izan dira eta ikasle gutxiago egon dira batera taldeetan.

UPRIGHT programa hobeto ezagutu nahi baduzu eta proiektuan garatutako jarduera guztien berri izan nahi baduzu, bisitatu zure webgune ofiziala: www.uprightproject.eu edo jarraitu zure urratsak @Uprightproject1