Urriaren 6an eta 7an, partzuergoko kide guztiak modu telematikoan bildu dira, COVID-19k ezarritako desplazamendu-murrizketak direla eta.

Bosgarren bilerak azken hilabeteetan egindako jarduerak berrikusteko eta berehalako ekintzak identifikatu, eztabaidatu, adostu eta planifikatzeko balio izan du, Europako Batzordearekin UPRIGHT proiektuak hartutako konpromisoak betetzeko. Kronikgunek, Europa mailan proiektuaren koordinatzaileak, parte-hartzaileek egindako ahalegina nabarmendu eta eskertu nahi izan du, gobernuek ezarritako ziurgabetasun, zailtasun eta murrizketa handiko une honetan, proiektuan eragin zuzena izan baitu. Kontingentzia-plana garatzeko eta pilotuak ikastetxeen beharretara eta egoerara egokitzeko egin den ahalegina eta lana ezinbestekoa izan da proiektuaren martxa egokia ziurtatzeko.

UPRIGHTUniversal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers” programak 12 eta 14 urte bitarteko nerabeen erresilientzia-gaitasuna handitzea du helburu. Proiektuan garatutako programa psiko-hezitzaileak, nerabeei, haien familiei eta eskola-komunitateari zuzendutakoak, biztanleria horren konfiantza eta funtzio kognitiboa indartzen du, lau trebetasunetan ahalduntzearen bidez: (i) aurre egitea, (ii) eraginkortasuna, (iii) ikaskuntza soziala eta emozionala, eta (iv) mindfulness praktika. Programa online modalitatera egokitu behar izan da, COVID-19 egoera berezia dela eta ikastetxeak itxi egin baitziren pandemia hasieran.

Kronikgunek Euskadin proposatu den lineako ikaskuntza-sistema (“e-learning System“) erakutsi du, irakasleei guztiontzako Ongizatea eskuliburuan prestakuntza emateko tresna gisa. Proposatutako ikaskuntza-sisteean parte hartu duten irakasleek oso ondo onartu dute, prestakuntza jasotzeko orduan malgutasun handiagoa ahalbidetzen baitu (pertsonak erabakitzen du saioak deskargatzeko ordua eta lekua). Proiektua amaitu ondoren, beste ikastetxe batzuetan esku-hartzea ezartzea errazteko irtenbide egoki gisa aurkeztu da.

Bruno Kessler Fundazioa (Italia) arduratu da esku-hartzean jasotako ezarpen-datuen azterketa aurkezteaz. Bestalde, Kronikguneko proiektuaren ebaluazio-taldeak ebaluazio kuantitatiboaren eta kualitatiboaren azterketa aurkeztu du. Interbenztioaren hasieran (oinarrizko denbora) jasotako datuak bildu eta aztertu ditu, honako hauekin lotuta: esku-hartzearekiko gogobetetzea, eskola-giroko aldaketa-sentsazioa, edo haien ongizatean eta erresilientzian jasan duten aldaketari buruzko pertzepzioa. Era berean, COVID-19k nerabeen osasun mentaleko aldagai batzuetan izan duen eraginari buruzko aurretiazko datuak aurkeztu dira.

Azkenik, etikako aholkularien kanpo-batzordearen bigarren bilera egin da. Bileraren ardatza pandemiak UPRIGHTn izan duen eragina aurkeztea izan zen, bai eta programa ikastetxeetan jarraitzea ahalbidetuko duen kontingentzia-plan bat nola diseinatu den ere, tresna kuantitatiboen eta kualitatiboen bidez eraginkortasuna ebaluatu ahal izatearekin batera.

Bosgarren batzarra egin den giro proaktibo eta kolaboratiboak ahalbidetu du erabakiak hartzea, eta, zalantzarik gabe, 2021eko urtarrilera arte planifikatutako hurrengo ekintzen arrakasta ziurtatzen dute.

Proiektuan garatutako jarduera guztien berri izan nahi baduzu, bisitatu zure webgune ofiziala: www.uprightproject.eu edo jarraitu zure urratsak @Uprightproject1