Osasun-sistemak eraldatzen ari dira, eta arreta integratuagoa eta pertsonarengan zentratua ari dira ematen, ahalduntzea, eta erabakiak elkarrekin hartzeren bidez.

Osasun-sistemak balioan oinarritutako arretaren ikuspegi berria inplementatzen hasi dira. Osasun-zerbitzuen ebaluazioa ez da emandako zerbitzuen neurketan oinarritu behar, baizik eta lortzen dituzten emaitzetan, non kontuan hartzen baita emaitzak garrantzitsuak direla zerbitzuak jasotzen dituzten pazienteentzat. Testuinguru horretan, pazienteak zerbitzuen hartzaile pasibo izatetik, erabakiak hartzeko aktibo izatera pasatzen dira. Diseinuaren eta ebaluazioaren paradigma berri honetan, pazientearengan zentratutako osasun-arreta honela definitzen da: pazienteen balioekin, beharrekin eta nahiekin koherentea den zaintzak ematea. Prozesu horretan, osasun-arloko profesionalek funtsezko zeregina dute; izan ere, haiek sustatzen/errazten baitute pazienteek osasun-zainketetan eta -erabakietan parte hartzea.

2012an, Harvardeko Unibertsitateak, Boston Consulting Groupek eta Karolinska Institutuak Osasuneko Emaitzak Neurtzeko Nazioarteko Partzuergoa (ICHOM) sortu zuten. Irabazi-asmorik gabeko erakunde horren helburua balioan oinarritutako osasun-zerbitzuak planifikatzeko eta ebaluatzeko paradigma berri hori ezartzeko gida bat ematea zen.

Erakunde honek proposatzen duen tresnetako bat da pazienteei axola zaizkien osasun-emaitzen multzoa estandarizatzea, errendimendua alderatu ahal izateko, erakundeei elkarrengandik ikasteko aukera emateko eta emandako arreta hobetzeko.

ADLIFE, Integrated personalized care for patients with advanced chronic diseases to improve health and quality of life proiektuak adineko pertsonen eta bihotz-gutxiegitasuna duten pertsonen baldintzak betetzen dituzten ICHOM estandarretako bi aztertu eta ADLIFE (55 urtetik gorako pertsonak, bihotz-gutxiegitasun edo gutxiegitasun larria dutenak) egokitu ditu. Pazienteentzat garrantzitsuak diren eta arreta-plan pertsonalizatuak garatzeko oinarri izango diren osasun-emaitzak neurtzea da proiektuaren helburua. ADLIFEren osasun-emaitzak hainbat eremutan taldekatzen dira. Proiektuaren zazpi eskualde pilotuetako osasun-profesionalek, pazienteen ordezkariek eta ikertzaileek osatutako diziplina anitzeko lantalde batek definitu ditu talde hauek.

Balioan oinarritutako emaitzen neurketa arreta-plan pertsonalizatuen parte izango da. ADLIFEn garatuko den irtenbide berritzailean jasoko dira, zeinak arreta-planak pertsonalizatzea erraztu, eta ADLIFE pazienteen beharrizan eta lehentasun aldakorrei azkar eta goiz erantzuteko gaitasuna hobetuko baittu.

Bisitatu webgune ofiziala https://adlifeproject.com/proiektuan garatutako jarduera guztien berri izan nahi baduzu edo proiektua Twitter@adlife_project bidez jarraitu nahi baduzu.