Pazientea ardatz duten emaitzak eta kirurgia ez-kardiakoaren ondoren baliabideak erabiltzea (PACORUS-S)

Expediente zk.: PI21/01742

Proiektuaren deskripzioa:  

Helburuak: 

1) DAOH baliozkotzea (konstruktuaren baliozkotasuna [konbergentea]) kirurgia ez-kardiakoa egin eta 30, 90 eta 365 egunera, ebakuntza aurreko arrisku-faktoreei/prozedura-arriskuari eta ebakuntza ondoko konplikazioei dagokienez, osasun-sistema desberdinetan;

2) DAOHen bizitegi-eremuak (hirikoa eta landa-eremukoa) eta estatus sozioekonomikoak osasun-sistema desberdinetan duten eragina aztertzea;

3) kirurgia ez-kardiakoaren ondorengo lehen urtean ospitaleetako eta ospitalez kanpoko baliabideen erabilera kuantifikatzea osasun-sistema desberdinetan;

4) DAOHaren baliozkotasun konkurrentea eta prediktiboa ebaluatzea, zenbait osasun-sistematan 30 eta 365 egunen buruan kirurgiaren ondoren baliabideak erabiltzeko neurri gisa;

5) DAOHen oinarritutako kirurgia ez-kardiakoaren ondorengo lehen urtean ospitaleetako eta ospitalez kanpoko baliabideen erabilerari buruzko iragarpenak egiteko erraz erabil daitekeen web-aplikazio bat garatzea.

Metodologia:

Diseinua: 

Atzera begirako kohorte administratibo multizentrikoaren estudioa da, Espainiako, Kataluniako, Nafarroako eta EAEko hiru autonomia erkidego pazienteengan inplikatuko lituzkeena. 50 urte, kirurgia ez-kardiakoa, ez neurokirurgikoa, ospitalekoa (torazikoa, baskularra, abdominala, gernu-traktua edo ortopedikoa/trauma), eta dagokion erakundeak aseguratua, gutxienez, indize-prozeduraren hiruhilekoaren aurreko lau hiruhilekoetan eta ondorengo 4 hiruhilekoetan edo hil arte.

Azterketak metodoen deskribapen zehatza emango du, eta kostuen eta osasun-baliabideak erabiltzeko unitateen emaitzak aurkeztuko ditu.

Emaitzetatik espero den eragina:  

Azterketa kirurgiaren emaitzei buruzko ebidentzia sortzeko diseinatuta dago, baita kirurgia ez-kardiakoaren ondorengo emaitzak ebaluatzeko moduari buruzko galderari ekiteko ere.

Espero diren emaitzak baieztatzen badira, azterketak balioespen-irizpide eraginkorra ezartzen lagunduko du, integratzailea, pazientearengan zentratua eta biltzen erraza, ebakuntza osteko medikuntzako etorkizuneko saiakuntza klinikoetarako, bai eta ospitaleetan ematen diren ebakuntza osteko zainketen kalitatea ebaluatzeko eta monitorizatzeko adierazle bat ere.

Lortutako emaitzei esker, adierazlea gehiago balidatu ahal izango da ebakuntza osteko arriskuari eta konplikazioei dagokienez, paziente kirurgikoen lagin zabal eta askotarikoaren barruan.


Erakunde Finantzatzailea:  

Proiektu hau Carlos III Osasun Institutua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF)-”Europa egiteko modu bat” batera finantzatua dago.