• IZENA: ENGAGED

  • IZEN OSOA: Network Group for AGEing well and its Deployment

  • DEIALDIA: ICT PSP-2012-6

  • IRAUPENA: 2013ko apirila – 2015eko maiatza