Azpiprograma honen helburua praktika klinikoan osasunean emaitzak balioztatzea da. Sendagaietan, prozedura kirurgikoetan, teknika diagnostikoetan, produktu sanitarioetan, praktika klinikoko aldakortasunean eta antolaketa-sistemetan barne.

Emaitzak: Osasun emaitza onenak lortu dituzten esku-hartzeak; alderatutakoan kostu txikiagoak dituztenak, gaixoentzat zein profesionalentzat kalitate handiagoa dutenak zehaztea.