Bere helburua gaixotasun kronikoen epidemiologia eta erikortasun anitza aztertzea da, definizioa, faktore determinatzaileak, prebalentzia, identifikazio goiztiarra, haien arteko erlazioak eta eboluzioa barne. Gainera, osasunean berdintasuna, karakterizazioa eta kronikotasunean desberdintasunen jarraipena egitea ikertuko da.

Azpiprograma honen emaitzek kronikotasunaren determinatzaileak abordatzeko arazoak eta zailtasunak zehazten lagunduko du.