Azpiprograma honen helburua gaixotasun kronikoei aplikatutako teknologia berrien fidagarritasunari eta baliagarritasunari buruzko ezagutza zientifikoa garatzea da. Erabiliko diren esku-hartzeen ezagutza eta balioztatzea.

Zenbait gaixotasun kronikotan teknologiak erabiltzeari buruzko erabakiak hartzea ahalbidetuko du.