Kronikgune Institutuak aurrera egin nahi du osasun-politiken eta -zerbitzuen ebaluazioan, esku hartzeko ereduen garapenean, aldaketaren hedapenean eta azterketan, eta osasun-zerbitzuen ezarpenean, osasun-sistemaren efikazia, ekitate, efizientzia eta segurtasun handiagoa ahalbidetzeko.

Kronikgune Institutuaren ikerketa-ildoak hiru arlotan oinarritzen dira:
– Osasun-zerbitzuen ebaluazioa.
– Esku-hartze berrien diseinua eta ebaluazioa.
– Ezarpena eta ebaluazioa.

Kronikgune Institutua zeharkako lau ikerketa-arloren inguruan egituratzen da: