2023ko maiatzaren 25etik 31ra bitartean, hainbat jarduera egin dira minbizia eta osasuna ardatz hartuta.

Urtero, Minbiziaren aurkako Europako Astea (European Week Against Cancer, EWAC bere siglak ingelesez) ospatzen da, minbiziaren aurkako ongintzako erakundeak, Europako arduradun politikoak eta, oro har, publikoa gonbidatzeko, minbiziaren prebentzioaren inguruan sentsibilizatzeko, tratamendurako sarbidea hobetzeko eta minbizitik bizi diren pazienteei eta biziraun dutenei laguntza emateko hainbat jardueratan aktiboki parte har dezaten. EWACek kontzientzia sortu nahi du Minbiziaren aurkako Europako Planean (Europe ‘s Beating Cancer Plan) eta beste programa batzuetan deskribatutako ekimen eta ekintzen inguruan. Zehazki, 2023. urte honetan, EU4Health programak finantzatzen eta abian jartzen dituen 25 proiektu baino gehiago nabarmendu nahi dira, besteak beste, Biosistemak institutuak (lehen Kronikgune)  parte hartzen duen JANE Ekintza Bateratua.

JANE, Joint Action on Networks of Expertise, 2022ko urrian abiarazi zen proiektua da, eta minbiziaren arretan oinarritutako zazpi ezagutza-sare sortu nahi ditu, estatu kideetako Minbizi Sare Nazionalak eta Zentro Integralak babesteko zerbitzuak, tresnak eta ebidentziak emango dituztenak. Ezagutza-sare berriak sortzearen helburua izango da osasun-arretari eta erabaki klinikoak hartzeari buruzko baliabideak eta ebidentziak ematea; ikerketa (klinikoa, translazionala eta epidemiologikoa); artearen egoera eta praktika klinikoaren jarraibideak definitzea; profesionalak eta pazienteak prestatzea, besteak beste. Hori guztia Europar Batasunaren inbertsioa eta ikuspegia maximizatzeko eta taxutzeko, ikerketa-azpiegiturei eta plataformei dagokienez.

Biosistemak (lehen Kronikgune) Euskadi ordezkatzen du JANEn, eta 16 estatutako 36 onuradun dituen partzuergoa du, Fondazione IRCCS Instituto Nazionale del Tumori de Italia erakundeak koordinatuta. Gainera, agintaritza onuradun eta sinatzaile bakarra da estatu mailan, eta iraunkortasunari eta osasun-laguntzaren eta ikerketaren arteko integrazioari buruzko bi lan-pakete koordinatzen ditu.

Biosistemak (lehen Kronikgune) institutuak proiektuaren lehen sei hilabeteetan egindako jarduera nagusien artean, minbiziaren aurkako EBko 62 sare eta elkarte berrikusi eta identifikatzea dago. Sare eta elkarte horiek JANEn ezarritako espezializazio-arloekin lotuta daude. Identifikatutako sare eta elkarte guztietatik 15 sakon aztertzen ari dira zortzi dimentsiotan oinarrituta: (1) irismena, (2) gobernantza, (3) plan estrategikoa, (4) ikerketa, hezkuntza eta zerbitzuak, (5) aliantza estrategikoak, (6) komunikazio-estrategia eta -tresnak, (7) lege- eta arau-etika eta (8) finantzaketa. Biosistemak (lehen Kronikgune) institutuak nabarmendu eta gauzatu duen beste jarduera bat da esparru komun bat definitzea nazioz gaindiko ikerketaren egungo egoerari buruz eta osasun-arreta eta ikerketa integratzeko egungo erronkei buruz.

Datozen hilabeteetan, Biosistemak (lehen Kronikgune) proiektuaren arduradun politikoekin eta alderdi interesatuekin (hala nola industriako eragileekin, pazienteen elkarteekin eta ikertzaileekin) egingo duen lanean oinarrituko da. Erreferente horiekin lan egiteko eta komunikatzeko dinamikak ezartzea funtsezkoa izango da ezagutza-sareak etorkizunean abiarazteko eta funtzionatzeko. Horretarako, hainbat jarduera egingo dira, hala nola bilera informalak, elkarrizketa politikoak eta alderdi interesdunen foroak antolatzea (Stakeholder Forum ingelesez).

2023ko urrian partzuergoaren osoko bilkura egitea aurreikusi da, Bartzelonan, eta bertan izango dira proiektuaren 36 onuradunen ordezkariak. Osoko bilkura horretaz gain, proiektuaren Zuzendaritza Batzordea (Steering Committee ingelesez) eta alderdi interesdunen lehen topaketa ere egingo dira.