Jardunaldia 2022ko azaroaren 28an eta 29an izan da, Osasun Ministerioaren Madrilgo ekitaldi-aretoan.Lehen Mailako Arretari eta Arreta Komunitarioari buruzko Nazioarteko Konferentziak (https://cisapyc.com/), bi eguneko iraupenekoak, Lehen Mailako Arretari eta Arreta Komunitarioari balioa eman nahi zien, bai eta osasunean eta ekitatean zuen eraginari, antolaketari eta profesional bakoitzaren zereginari ere, lehen mailako arretako taldeko (LMA) kide gisa, eta egindako lana ikusgarriago egin nahi zuten. Konferentziak 250 profesional sanitario, ikertzaile, kudeatzaile eta osasunarekin lotutako erabakitzaile baino gehiago bildu ditu.

Topaketan, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME), Osasunaren Erakunde Panamerikarraren (OPS), ELGAren eta EBren ikuspegiaren bidez, LMren balioari heldu zaio, “nazioarteko erakundeen ikuspegitik”. Gainera, Lehen Mailako Arretako eta Arreta Komunitarioko Ekintza Planaren eta Esparru Estrategikoaren aurrerapenak aztertu dira, Osasun Sistema Nazionalaren (OSN) esparruan Lehen Mailako Arretan “jardunbide egokiak” partekatuta, eta lehen asistentzia-maila horri dagokionez EBn bultzatutako erreformei buruz eztabaidatu da.

“Nazioarteko esperientziak Lehen Mailako Arretaren egungo erronken aurrean” izeneko mahaian, Kronikguneko zuzendariak Europa mailan koordinatzen duen JADECARE ekintza bateratua aurkeztu du. Aurkezpenean, alde batetik, proiektuak bilatzen dituen helburuak aurkeztu dira, osasun-agintariek osasun-sistemaren eraldaketaren alderdi garrantzitsuei arrakastaz heltzeko duten gaitasuna indartzeko, arreta digitala, integratua eta pertsonarengan zentratua lortze aldera. Era berean, lau jardunbide on Europako 21 osasun-testuingurutara transferitzeko proiektuaren esparruan egiten ari den lana partekatu da, besteak beste, Euskadiko Jardunbide Egokia Zahartzeari eta Kronikotasunari buruzko Euskal Estrategia: arreta integratua. Euskal jardunbide egokiaren oinarria da biztanleria-eredu jakin bat, prebentzioko esku-hartzeetan, pazientearen ahalduntzean eta arreta mediko pertsonalizatuan oinarritua, eta arreta asistentzialaren jarraitutasuna, segurtasuna, atxikidura eta pazientearen esperientziaren hobekuntza azpimarratzen ditu.

Proiektuari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, egin klik hemen: https://www.jadecare.eu