Batzar Nagusia 

Lehendakaria
Gotzone Sagardui Goikoetxea 
Osasun-Sailburua 
Lehendakari Ordea
María Rosa Pérez Esquerdo 
Osakidetza – Euskal Osasun
Zerbitzuko Zuzendari Orokorra
Idazkari/Diruzaina
Marian Ibarrondo Unamunzaga 
Osasun-Departamendutako
Ikerketa eta Berrikuntzako Zuzendaria

Gobernu organoak – Organigrama

 Batzar Nagusia
 Batzorde Exekutiboa 
 Gerentziako Zuzendaritza  
Zuzendaritza zientifikoa
I+G koordinazioa 
Ikerketa Taldeak (IT) 
Nazioarteko proiektuak kudeatzeko plataforma 
IT Finkatuak  
BB.DD plataforma eta SI ustiapena
IT Sortzen ari direnak  
Plataforma metodologikoa  
IT inplementazioa   
Administrazioa 
Kudeaketa ekonomiko-administratiboa  
Giza baliabideen kudeaketa   
Auditoriak eta baliabideak kudeatzea