Izena: EIP-AHA

Izen osoa: Zahartze Aktibo eta Osasuntsuaren arloan Berrikuntzarako Europar Elkartea (EIP on AHA ingelesez, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)

Deskribapena: Elkartea “Europa 2020 Estrategia” esparru barruan sortu zen. Estrategia horren eta “Innovation for Union” ekimen ospetsuaren xedea gizartearen erronka nagusiei aurre egitea da, besteak beste, zahartze aktibo eta osasuntsua. Alor honetan, Europan eta mundu osoan, burutu diren lehenengo ekimenetako bat izan da.

Elkartearen aburuz, “zahartze aktibo eta osasuntsua” da osasunak, parte-hartzeak eta gizarte- eta osasun-segurantzak eskaintzen dituzten aukerei etekin handiena ateratzen laguntzen duen prozesua, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko eta zahartze aktibo eta osasuntsu bat bermatzeko helburuarekin.

Beraz, zerbitzuen eta produktuen inguruko berrikuntza erronka bilakatu da, ezagueraren garapen eta sorreraren aldeko eta eskaintza eta eskariaren integrazio hobearen aldeko apustua alegia. Berrikuntza hori irtenbide eraginkor eta efizienteetan eta frogetan oinarritzen da.

Elkartearen zuzendaritza eskariaren nahiz eskaintzaren alorrak barne hartzen dituzten Europako kide interesdun nagusietako 30ek osatutako Zuzendaritza Talde baten eskuetan dago.

Helburua: EBan 2020 urterako bizitza osasuntsuko urteak bi urte areagotzea. Horretarako, estrategiak “xede hirukoitza” du:

 • Europar hiritarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea, eta adinduei arreta berezia ematea;
 • Arreta sanitarioko eta arreta sozialeko sistemen jasangarritasuna eta efizientzia bultzatzea;
 • EBko industriaren lehiakortasuna hobetzea enpresa ingurune hobe baten bitartez, zeinak merkatu berrietan hazteko eta hedatzeko oinarriak emango dituen.

Helburu espezifikoak:

 • Erabiltzaileek ikerketan, berrikuntzan eta beren buruaren zaintzan duten parte-hartzea
 • Osasunaren alorreko alderdien arteko komunikazioa eta lankidetza areagotzea (maila artean) eta baita arreta sanitarioaren, sozialaren eta zaintzen jarraitasunean parte hartzen duten zerbitzuen artekoa ere (sektore artean).
 • Prebentzioa eta osasunaren sustapena
 • Osasun-sistemen fragmentazioa murriztea.
 • Gizarte- eta osasun-zerbitzu egokiak jasotzeko oztopo ekonomikoak murriztea.
 • Informazio- eta komunikazio-tresnen elkarreragingarritasuna
 • Lege malguak, aproposak eta egungo egoerari egokituak sortzeko lan egitea.

Metodologia – Lehentasunezko alorrak:

EIP-AHA Elkarteak Ekintza Plan ezberdinak (Action Plans) definitu ditu hiru zutaberen inguruan eta zeharkako ekintzekin.

1. zutabea: Prebentzioa, detekzioa eta diagnosi goiztiarra

Lehentasuneko hiru arlo zehatzen dira, eta hurrengo helburuak:

 • Emaitza klinikoen eraginkortasuna hobetzea osasunean alfabetizazioa hobetuz, gaixoen ahalduntzea bultzatuz, eta etikaren eta kide egiteko programen bitartez.
 • Osasun arloko langileen kudeaketan berrikuntza sortzea diagnosi goiztiarrerako eta prebentzio neurrien balioztatutako programen eta praktika onen bitartez, osasunaren sustapena barne.
 • Adinekoen funtzioen gainbehera prebenitzeko, fisikoa zein adimenekoa, diagnosi goiztiarra egiteko eta tratatzeko programak inplementatzea.

Zutabe honen barruan daude ondorengo Ekintza Planak:

 • A1 “Preskripzioaren eta kide egitearen inguruko ekintza eskualde mailan”
 • A2 “Osasun pertsonalaren kudeaketa, erorketak saihesteko ekimen batetik abiatuta”
 • A3 “Funtzioen gainbehera eta hauskortasuna prebenitzeko ekintza”

2. zutabea: Arreta eta zaintzak

Lehentasuneko hiru arlo zehatzen dira, hurrengo helburuekin:

 • Kasu bakoitzean, osasun profesionalentzat, arretako langileentzat eta zaintzaile ez formal/senideentzat protokoloak, heziketa-programak eta trebakuntza eskaintzea eta praktikan jartzea, hauskortasun, erikortasun anitz eta telemonitorizazio kasuak modu bateratuan kudeatzeko.
 • Erikortasun anitzeko kasuak kudeatzea, hainbat gaixotasun kronikori zuzendutako arreta eredu berriekin eta banakako arreta planekin.
 • Gaixotasun kronikoa duten adinduen saihestu daitezkeen ospitalizazioak murriztea, arreta integraleko programen eta kudeaketa-ereduen aplikazioaren bitartez, osasun sistemen efizientzia hobetzen lagunduko dutenak.

Zutabe honen barruan honako Ekintza Plana dago:

 • B3 “Gaixotasun kronikoen arreta integralaren erreplikazioa eta tutoretza eskualde mailan, telemonitorizazioa barne”

3. zutabea: Zahartze aktiboa eta bizitza independentea

Lehentasuneko hiru arlo zehatzen dira, eta helburuak ondorengoak dira:

 • Urritasun kognitiboak dituzten pertsonei etxean laguntza ematea, irtenbide berritzaileak eta inbertsiorako eta berrikuntzarako bideragarriak diren negozio-ereduen inguruko froga sozio-ekonomikoak oinarri hartuta.
 • Estandar irekietan oinarritutako etxe independente eta elkarreragingarrien soluzioak martxan jartzea eta erabiltzea hobetzea.
 • Adinekoen integrazio soziala laguntzea balioztatutako soluzioak errepikatuz eta bideragarriak diren finantzazio ereduak aplikatuz Inbertsioarentzat eta Berrikuntzarentzat.

Zutabe honen barruan honako Ekintza Plana definitu da:

 • C2 “Bizitza independenteko soluzio elkarreragingarrien garapena, negozio-ereduentzako jarraibideak barne”

Zeharkako Ekintzak          

“Zeharkako Ekintzak” izenburu pean bildu dira hainbat alderdiren arautze eta estandarizaziorako baldintzak, hala nola: irtenbideak, finantzazioa, frogak, erreferentziak eta adin aurreratua errazteko berrikuntza-gordailua. Halaber “Marketplace” izena duen webgune bat sortu zen alderdi interesdunen arteko lankidetza bultzatzeko.

Talde honen barruan dago:

 • D4 “Adinarekin lagungarriak izan daitezkeen eraikinak, hiriak eta inguruneak sortzeko berrikuntza”

 

Konpromisoak (Commitments):

Zahartze aktibo eta osasuntsurako irtenbide berritzaileen garapenarekin, sustapenarekin edo ezarpenarekin lotutako proiektu eta ekimenak, azken hiru urteetan zehar eskualdeko osasun-sisteman abian jarritakoak.

EIP-AHA Elkarteak definitutako helburuekin eta Ekintza Planekin bateragarriak eta horietarako lagungarriak izan behar dute, bai eta EIP-AHA Elkarteak 2011. urtean definitutako Ezarpen Plan Estrategikoarekin ere.

Commitments edo konpromisoak dagoeneko abian diren jardueretan edo etorkizun hurbilean hasiko diren jardueretan oinarrituta egon daitezke.

2016an, deialdi berri bat ireki zen eskualdeetan ezarritako Praktika Onak berritu eta aurkezteko. Kronikgune Euskal Gobernuko Osasun Saila ordezkatuaz 21 “Commitment” berritzea eta eguneratzea lortu zuen. Euskadik guztira 28 “Commitment” ditu onartuak, ondorengoak dira: 

 

 

*Beltzez Kronikgunen bidez onartutako “Committment”ak azaltzen dira. 

Esteka webgune ofizialera