Bularreko minbizia duten pazienteen prospekzio-kohorte batean bi urtetik bost urtera bitarteko jarraipenean emaitza kaltegarriak izateko arrisku-faktoreak. CAMISS II ikerketa multizentrikoa.

Proiektuaren deialdia: Osasunaren alorrean 2019ko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzak: Osasun-arloko ikerketa-jarduera sustatzea

Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila

Espediente zk.: 2019111042

Ikertzaile nagusia: Nerea González 

Emandako finantzaketa: 40.022 €

Deskribapena: Bularreko minbizia duten pazienteek eta erabiltzen dituzten osasun-zerbitzuek jarraitzen duten prozesua ebaluatu nahi du proiektuak. Besteak beste, iragarpen-ereduak garatu nahi ditu, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan txertatuta, profesional sanitarioei eta pazienteei patologia honetan erabiltzen diren prozedura edo tratamenduekin lotutako erabaki partekatuak hartzen laguntzeko. 

Helburua: Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:
1.- Bete gabe, bularreko minbizia duten pazienteen kasuan, lehenengo tratamendua jaso eta 6 urtetik aurrera kontrako gertakari hauek agertzeko arrisku-faktoreak identifikatzea: a) heriotza; b) berriz ospitaleratzea; c) konplikazioak.
2.- Aurreko gertakari/emaitza bakoitzerako arau iragarleak sortzea eta bi metodologia desberdinekin baliozkotzea.
3.- Ospitaleen arteko aldakortasunarekin lotutako faktoreak identifikatzea, eta tratamenduei, proba diagnostikoei, jarraipenari edo laguntza psikosozialari dagokienez ekitate-arazoak hautematea, baita 6. urtean lortutako emaitzekin duten lotura ere.
4.- Indize-tratamenduaren ondorengo 6. urtetik aurrera bizi-kalitatean izandako aldaketekin lotuta zer faktore dauden identifikatzea, pazientearen egoerarekin alderatuta, tratamendurik egin aurretik eta bi urterekin. Predikzio-arauak sortzea, paziente horien bizi-kalitatean izandako aldaketen arabera.
5.- Pazienteen eta profesionalen ikuspegitik ikerketa-beharrak identifikatzea eta lehenestea, orain arte aurretiazko azterlanetan jaso ez direnak, eta paziente horien jarraipenean jaso beharreko informazioan sartuko direnak. 

Ikerketaren diseinua: Euskadiko 6 ospitaletan “CaMISS Ikerketa Bularreko Minbiziaren Osasun Zerbitzuetan” proiektuaren barruan bildutako bularreko minbizia duten pazienteen kohorte prospektibo batetik abiatzen den kohorte prospektiboaren behaketa-azterketa. Euskadin CAMISS proiektuan 1176 paziente erreklutatuko dira guztira, eta proiektu horretan jarraituko da. Proiektuak ospitale hauek hartzen dute parte: Bizkaian, Galdakao-Usansolo Ospitalea, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea eta Basurtuko Unibertsitate Ospitalea; Gipuzkoan, Donostia Unibertsitate Ospitalea eta Onkologikoa; eta Araban, Araba Unibertsitate Ospitalea.

Emaitzak: Osasuneko emaitzak (hilkortasuna, errezidibak, konplikazioak), paziente horiek hautemandako emaitzak, identifikatu gabeko beharrak eta paziente horien diagnostikoa egin eta bost urtera osasun-baliabideak nola erabili diren jakin nahi da. 

Eginkizuna: Kronikgune, proiektuaren koordinazioa.