2019an, Euskadi eta Eskozia eskualdeek lau izarreko saria jaso zuten, bai eta “bikaintasunaren errekonozimendu berezia” ere, zahartze Aktibo eta Osasungarriaren Europako Berrikuntza Elkarteak (EIP on AHA). Elkarte horrek bi eskualdeen artean zahartze aktibo eta osasungarrirako irtenbide digitalei buruzko ezagutzak transferitzen lagundu du 2012tik.

Europako Batzordeak nabarmendu zuen bi eskualdeek ahaleginak egin dituztela eskualde-berrikuntza sustatzeko zahartze aktibo eta osasuntsua lortzeko, zahartzen ari diren biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko, osasun- eta gizarte-arretako zerbitzuen prestazioa hobetzeko eta finantza-hazkundea eta lehiakortasuna bultzatzeko. Batzordeak nabarmendu zuen, halaber, bi eskualdeek bikaintasuna erakutsi dutela jardunbide berritzaileak garatzean, hartzean eta zabaltzean, EIP on AHA-ren helburu estrategikoekin bat datozenak eta Europako beste eskualde batzuen eredu izan daitezkeenak.

Europako Batzordeak, EIP on AHA delakoaren bidez, Europako eskualdeen arteko senidetze deialdia egin du 2020an, “Twinning 2020“. Eskoziako Gobernuak eta Kronikgunek aurkeztutako finantzaketa-eskaera, osasun-zerbitzuetan eta gizarte-arretan bideo-kontsultaren arloko ezagutzak trukatzeko jarduerak egiteko positiboki baloratua izan zen.

COVID-19 delakoaren ondorioz herrialdeetan ezarritako bidaia-murrizketen ondorioz, senidetze-jarduera guztiak birtualki egin dira. 2020ko urriaren 23an eta azaroaren 17an, bi eskualdeetako adituek tailer birtualetan parte hartu zuten. Tailer horietan, Eskoziako bideo-kontsultako Near Me zerbitzuaren hainbat alderdi eta Osakidetzaren Paziente Aktiboaren Programako talde birtualak eta Osakidetzan paziente pluripatologikoekin egindako bideo-kontsulten pilotua hartu ziren kontuan.

Ezagutzak trukatzearen helburu nagusia izan da Osakidetzako hainbat zerbitzutako profesionalek bideo-zerbitzuen erabileran ezagutza eta gaitasun gehiago eskuratzea (Near Me plataformaren bidez). Eskoziako Gobernuak informazioa eta ezagutzak transferitu ditu, batez ere Eskoziako enpresa-ereduari eta zerbitzuen birdiseinuari erreparatuz, bereziki COVID-19 pandemiari erantzunez. Online antolatutako tailerrek aukera eman diete euskal adituei beren ikaskuntza Euskadiko testuingurura transferitzearen bideragarritasuna ebaluatzeko. Nabarmentzekoa da Osakidetzako hainbat zerbitzutako profesional ugarik parte hartu dutela Europa mailan ezagutzak transferitzeko proiektu honetan. Horrek erakusten du gaiaren garrantzia eta egokitasuna.
Twinning“eko jarduerek ere balio izan dute eskoziarrek euskal esperientzia ezagutzeko bideo-kontsultan eta Paziente Aktiboa Programaren eragiketa-alderdietan, eta, bereziki, antolatzen ari diren Zoom-en bidezko talde-saioetan.

Ikaskuntzaren emaitzei dagokienez, senidetzeak osasun-sistema batean bideo kontsulta ezartzeko eta erabiltzeko baldintzak nabarmentzeko eta agerian jartzeko balio izan du, profesionalen arteko koordinazioa eta komunikazioa, gizarte zerbitzuak eta pazienteen jarraipena hobetzeko. Halaber, profil desberdineko aditu-talde baten sorrera bizkortu du, Euskadin ezartzeko prozesuan funtsezkoa eta beharrezkoa izan daitekeena. Osakidetzak ezagutzak trukatzea eta ikaskuntza-prozesua sortzea onuragarria izan daiteke sistema osoarentzat eta, oro har, euskal herritarrentzat.

Zehazki, senidetze-jarduerek lagundu diote Osakidetzari bideo kontsultarekin lotutako alderdi hauek eskalatze-prozesuak duen garrantzia ezagutzen:

  • Osakidetzan egindako esperientzien emaitzak aztertzea.
  • Bideo kontsulta aplikatzeko prozesua definitzen eta planifikatzen hastea
  • Zerbitzuen eta sailen arteko koordinazioa handitzea, adibidez, osasun-arretaren eta gizarte-arretaren arteko harremana.
  • Definitu nori eskainiko zaion bideo kontsulta.
  • Tresnaren, historia klinikoaren eta pazientearen osasun-karpetaren arteko elkarreragingarritasuna bultzatzea.
  • Herritarren segurtasuna eta pribatutasuna bermatzea. Tresnarako sarbide erraza, erabiltzeko erraztasuna eta erabiltzailearekiko interakzioa bermatzea.

Osakidetza bideo-kontsulta ezartzeko lanean hasi berri da, eta senidetze-jarduera horiek bultzada eman diote bide horretan lanean jarraitzeko. Euskadiko aditu taldeak Eskoziako esperientzia ezagutzen jarraitzeko eta bi eskualdeen artean jarduera berriak antolatu ahal izateko interesa agertu du. Eskoziaren kasuan, Paziente Aktiboa Programatik ateratako irakaskuntzak talde-saio birtualak eskaintzera bideratutako plan eta zerbitzuetan sartzea aurreikusi da.