Azpiprograma honen muina esku-hartze eredu berrien eta e-osasunaren tresnen diseinua da (diagnosia eta jarraipena)

Emaitzak: Diseinatutako esku-hartze eta tresna berrien aplikagarritasuna ezagutzea.