Epidemiologia, osasunean desberdintasunak eta kronikotasunak osasunean duen eragina

///Epidemiologia, osasunean desberdintasunak eta kronikotasunak osasunean duen eragina
Epidemiologia, osasunean desberdintasunak eta kronikotasunak osasunean duen eragina2015-11-11T10:53:56+00:00

Bere helburua gaixotasun kronikoen epidemiologia eta erikortasun anitza aztertzea da, definizioa, faktore determinatzaileak, prebalentzia, identifikazio goiztiarra, haien arteko erlazioak eta eboluzioa barne. Gainera, osasunean berdintasuna, karakterizazioa eta kronikotasunean desberdintasunen jarraipena egitea ikertuko da.

Azpiprograma honen emaitzek kronikotasunaren determinatzaileak abordatzeko arazoak eta zailtasunak zehazten lagunduko du.